Sieci komputerowe

Chęć wymiany informacji towarzyszy człowiekowi od zawsze. Naturalnym sposobem komunikacji są gesty,znaki czy też mowa. Posiadają one bardzo wysoką skuteczność w komunikacji bezpośredniej. Pozwalają przekazać dużą partię informacji w prosty sposób. Problemem natomiast może okazać się fakt przekazania kompletnej informacji osobie znajdującej się w dalszej odległości od nadawcy.

Sieci przewodowe

Sieci przewodowe tworzą główny trzon komunikacyjny. Łączą główne elementy infrastruktury sieciowej. W grupie tej możemy wyróżnić następujące kategorie :

– sieci WAN

– sieci MAN

– sieci LAN

Sieci WAN – skrót pochodzi od słów Wide Area Network ,które oznaczają rozległą sieć komputerową. Jest to sieć, której urządzenia pozwalają na komunikację na poziomie kontynentalnym lub pomiędzy wybranymi krajami.

Sieci MAN – czyli Metropolitan Area Network, określa połączenie sieciowe realizowane na poziomie międzymiastowym.

Sieci LAN – najbliższe każdemu użytkownikowi, sieci lokalne – Local Area Network. Połączenie dwóch komputerów za pośrednictwem kart sieciowych umożliwia wymianę informacji pomiędzy nimi. Oferują wysoki stopień bezpieczeństwa oraz szybkości transmisji danych.

Sieci komputerowe umożliwiają wymianę informacji pomiędzy wieloma urządzeniami w niej pracującymi. Zaliczyć do nich można już nie tylko komputery stacjonarne oraz laptopy lecz również urządzenia drukujące, telefony komórkowe czy telewizory. Firma ITSukces wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, udostępnia usługę polegającą na projektowaniu oraz instalacji przewodowych sieci komputerowych. Technologia sieci przewodowej wykorzystywanej przez firmę nosi nazwę Ethernet. Technologia ta pozwala na przesyłanie informacji z szybkością do 1000 Mbit/sek (1Gbit/sek) za pośrednictwem kabla miedzianego kategorii 5 lub wyższej. Dzięki przemyślanemu projektowi oraz fachowej instalacji, przewodowa sieć komputerowa pozwala osiągnąć duży,a przede wszystkim wysokowydajny transfer(wymianę) informacji pomiędzy urządzeniami. W życiu codziennym dostarcza nam rozrywki za pośrednictwem codziennych wiadomości, aktualności sportowych czy internetowych multimediów. Umożliwia wymianę biznesowych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail czy wideokonferencje dzięki komunikatorom.

Okablowanie strukturalne budynków

Sieci bezprzewodowe

Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie tradycyjne sieci przewodowe wymagają wysokiej ingerencji lub są trudne w realizacji, jak również gdy dużą rolę odgrywa wygoda oraz dostępność użytkownika. Sieci bezprzewodowe znakomicie zdają egzamin w istniejących już budynkach,gdzie montaż dodatkowej instalacji zaburzyłby harmonię architektoniczną budowli(dom jednorodzinny,wynajęte mieszkanie lub biuro) lub w pomieszczeniach o dostępie swobodnym, w którym występuje duża rotacją urządzeń wykorzystującą infrastrukturę(hotel, restauracja,hot spot).

ITSukces proponuje Państwu kompleksową usługę obsługi bezprzewodowej sieci komputerowej w technologii WiFi. Składa się ona z wielu mniejszych usług, które oczywiście nie muszą być ze sobą integralne. Zaliczyć możemy do nich między innymi :

– projektowanie bezprzewodowej sieci komputerowej
– odpowiedni dobór urządzeń
– instalacja sieci komputerowej
– konfiguracja punktu(ów) dostępowego (Access Point)
– testowanie względem ustalonej specyfikacji
– rekonfiguracja AP z uwzględnieniem urządzeń mobilnych oraz dostępnych zabezpieczeń
– weryfikacja poprawności projektu

Technologia,która jest wykorzystywana przez ITSukces to standard IEEE 802.11 ,a dokładnie jego rozwinięcia 802.11a, 802.11b, 802.11g oraz 802.11n. Najlepszy z nich – standard „N” pozwala zwykłym użytkownikom uzyskać maksymalną prędkość przesyłania informacji na poziomie 300 Mbit/sek a nawet szybciej. Rzeczywista wartość transmisji może więc być porównywalna ze standardową,przewodową siecią FastEthernet osiągającą maksymalnie 100 Mbit/sek.
Dzięki wdrożeniu bezpiecznej sieci komputerowej w znacznym stopniu zmniejszamy prawdopodobieństwo iż, informacje przesyłane za pośrednictwem fal radiowych(medium transmisyjne – powietrze) nie trafią w niepowołane ręce.